Jiří Cienciala

Jiří Cienciala

zmocněnec vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje

Moravskoslezský kraj trápí vysoká nezaměstnanost a hrozby dalšího negativního vývoje, ale jsou tady i úspěchy, vznikají nová pracovní místa, přicházejí další investoři. Důležité je, aby se změnilo vnímání lidí. Mnozí obyvatelé tohoto kraje byli léta zvyklí na určitou jistotu, na určitý životní styl, na to, že je průmysl zaměstná. Lidé, kteří chtějí práci, teď musí upravit svoje postoje, přeorientovat se na to, po čem je poptávka, a to samozřejmě není jednoduché. Bohužel v současné době je vývoj regionu hodně závislý na tom, jak se bude vyvíjet těžební průmysl, a to nedokážeme zodpovědně předpovědět. Útlum těžby může být pomalejší i rychlejší. Každopádně musíme hledat cesty, jak havíře, hutníky a další zaměstnance těžkého průmyslu „přepnout“ tak, aby se mohli a chtěli „přeladit“ na jiné profese. Ten potenciál zdejších lidí je velký, takže věřím, že se to dá zvládnout. K tomu tady ovšem musí fungovat spolupráce a soudržnost mezi centrálními a regionálními autoritami a sociálními partnery – jedině takhle se může vytvořit nějaká jistota, že se věci budou řešit.

Hlavně bychom měli rozvíjet to, co umíme, co máme v genech.

Stále platí, že vytvořit pracovní místa je velmi těžké a žádný zázračný recept neexistuje. Dopravní stavby, ale i jiné, například zateplování budov apod., přinášejí pracovní místa. Osvědčily se průmyslové zóny a dnes zaměstnávají tisíce lidí. Naším společným úkolem by také měla být ochrana stávajících pracovních míst, aby nezaměstnaných dál nepřibývalo. Ale hlavně bychom měli rozvíjet to, co umíme, co máme v genech. Průmysl udělal velký skok, už to není něco špatného, neekologického a špinavého, za co byl považován v první polovině devadesátých let. Jsou tady moderní a čisté technologie. Třinecké železárny kdysi řešily svůj rozvoj tak, že vymyslely strategii řízení přidané hodnoty ve výrobkových řetězcích. Nepouštěly nic, co mohly udělat samy, jinam. Když se k tomu přidá vývoj, výzkum a inovace, to je nejlepší cesta k rozvoji. Přináší více zakázek a tím i více pracovních míst. Zdejší firmy mají silný potenciál existovat a rozvíjet se. Nutností s tím spojenou je to, že musí významnějším způsobem investovat do vědy, výzkumu a vývoje a případně také podpořit zkvalitnění technického školství. Dnes se v globální ekonomice nikdo neptá, kde se ty výrobky vyrábějí, ale jestli jsou konkurenceschopné. Proto je velmi důležité vychovávat si mladé šikovné lidi, kteří nebudou mít potřebu odejít z regionu.

Úspěšné jsou pouze ty regiony, které exportují produkty s vysokou úrovní přidané hodnoty.

Moravskoslezský kraj by se měl obecně zaměřit na zvýšení hrubé přidané hodnoty na zaměstnance, neboť v současné globální ekonomice mohou být dlouhodobě konkurenceschopné a tudíž i úspěšné pouze ty regiony, které exportují produkty s vysokou úrovní přidané hodnoty, které nelze jednoduchým způsobem substituovat podobnými levnějšími produkty z nízkonákladových zemí. Současná úroveň hrubé přidané hodnoty na zaměstnance v Moravskoslezském kraji je 47 % průměru této hodnoty v Evropské unii a 86 % průměru této hodnoty v ČR. S tím musíme něco udělat, to znamená soustředit se na vybraná tradiční regionální odvětví se silným inovačním potenciálem do budoucna a zároveň na nová perspektivní odvětví - IT, nanotechnologie, biotechnologie apod.

Bude velmi důležité získat finanční prostředky ať už ze státního rozpočtu nebo z fondů EU na výzkumné a vývojové aktivity a převést je do podoby nových inovativních výrobků, služeb a technologií, na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a podporu technického vzdělávání, zároveň také na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a exportních aktivit firem s inovačním potenciálem. Prosazení potřeb Moravskoslezského a Ústeckého kraje v novém programovacím období EU 2014 až 2020 je i mým cílem.

Jiří Cienciala