Veronika Dubská

Veronika Dubská

manager v Impact Hub Ostrava

Po většinu mého života pro mě byl Moravskoslezský kraj jen místem, kam jsem jednou za rok z Prahy přijela pozdravit část své rodiny, bez valnějšího zájmu o to, co se u nich ve městě děje. Nepotkávala jsem se tam s vrstevníky, nevyužívala tamní služby, nezajímala se o přítomnost, natož o budoucnost. Vše se změnilo před rokem, kdy se dal do pohybu projekt coworkingového centra Impact Hub Ostrava a já se stala jeho součástí…

Budoucnost je jako současní mladí.

Budoucnost Moravskoslezského kraje bude dle mě taková, jako jsou současní mladí, tzn. generace Y složená z lidí, kteří se narodili v letech 1984–1996. Zamyslím-li se, co tito lidé potřebují a jak jejich potenciál přetavit v dovednosti vedoucí k prosperitě měst a kraje, napadá mě jediné – dát jim příležitost. Příležitost pro to, aby se mohli učit, růst, být inspirování i vyslyšeni, aby mohli nést zodpovědnost, učit se ze spolupráce a chtít odvádět kvalitu. Věřím, že v roce 2020 bude v Ostravě široká základna lídrů, kteří už tyto příležitosti budou umět standardně nabídnout a absolventi místních univerzit budou mít důvod zůstávat ve městě, ve kterém studují, nebudou opouštět Moravskoslezský kraj z důvodů, že tu pro ně není kvalitní pracovní uplatnění, možnost seberealizace, zkrátka že zde nevidí šanci na spokojený život.

Budoucnost Ostravy vidím pozitivně, věřím, že bude centrem technologického výzkumu, odvážným hráčem na poli inovací, tradičním průmyslovým střediskem, městem s kvalitní kulturní scénou a místem, kde se daří občanské společnosti. Cesta k těmto vizím není rozhodně jednoduchá, ale jedním z nástrojů úspěchu může být inspirace z jiných měst v ČR i zahraničí. Vždyť příklady toho, jak propojit akademická pracoviště s firmami, nadnárodní koncerny s menšími společnostmi, využít spolupráce freelancerů, oslovit investory i propojit komerční a neziskovou scénu, není těžké v současné době najít.

Lidé budou iniciátory změn a hybateli stavu.

Doufám, že v roce 2020 bude v Ostravě bujet kultura podnikavosti, kterou budou tvořit lidé, kteří se nebudou bát rizika, a někteří z nich navíc dokážou identifikovat příležitosti pro společensky prospěšné podnikání. Tedy podnikatelské aktivity, jejichž účelem je řešit společenský nebo environmentální problém, zlepšovat kvalitu našeho života i okolí. Podnikání v tomto případě slouží jako prostředek, nikoliv cíl a zisk je investován zpět do rozvoje podniku. Tento přístup má dle mého názoru v Ostravě svůj potenciál, přinese jiný typ pohledu na realitu kolem nás. Věřím, že lidé se naučí řešit problémy, které je trápí, proaktivně, budou iniciátory změn a hybateli stavu, vzájemně se budou podporovat, respektovat a důvěřovat si. Toto se silně pojí s další příležitostí a ta je dle mě v aktivním síťování napříč krajem, vzájemné spolupráci mezi různými subjekty veřejného i soukromého sektoru, napříč akademickým, komerčním i neziskovým světem.

Doufám, že v roce 2020 se firmy nebudou bát inovací, studenti zakládání start-upů, zaměstnanci i podnikatelé přijímání zodpovědnosti. Občané budou otevření jinakosti a naučí se požadovat od zástupců, které si zvolili do různých úrovní politického spektra, kvalitu. Doufám, že neziskové organizace si najdou své podporovatele nebo se naučí být ziskovými, že kvalitní kulturní počiny budou mít své diváky, město své umění a aktivity ve veřejném prostoru, aktivní občané své iniciativy, lidé se budou rádi potkávat, diskutovat, zajímat se, chválit se a smát.

Veronika Dubská