Petr Rumpel

Petr Rumpel

zástupce vedoucího Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Vize 2020 (2030) pro Ostravu, Ostravsko a kraj

Především je nezbytné konstatovat, že v Ostravě a v kraji se mnohé povedlo a celkový vývoj je při srovnání s podobnými regiony ve světě pozitivní. Ostravsko a Moravskoslezský kraj – jako tradiční průmyslový region – se změnil k nepoznání. Životní prostředí se oproti 80. letům drasticky zlepšilo, i když stále není dobré. Míra nezaměstnanosti je v kontextu celé ČR vysoká, avšak ve srovnání s podobnými evropskými regiony se podařil zázrak. V roce 2003 přes 18 % a v době před krizí 2008 hluboko pod 10 %. Díky politice podpory investic – vybudování vědecko-technologického parku a řady podnikatelských a průmyslových zón – přitekly do Ostravy a kraje miliardové investice, které znamenaly vytvoření pracovních příležitostí pro tisíce lidí například v automobilovém průmyslu a v IT. Došlo k významnému posílení vysokých škol – nové fakulty má VŠB a Ostravská univerzita má lékařskou fakultu. Ostravsko jako jádro kraje je napojeno na dálniční síť a do Prahy jezdí rychle a levně řada vlaků. Podařilo se využít a navrátit život do několika nevyužívaných ploch (brownfieldů), zejména se jedná o projekty Nové Vítkovice a Nová Karolina. Významným katalyzátorem rozvoje regionu bylo financování projektů ze strukturálních fondů Evropské Unie.

Avšak nechme chvály, i když je na místě. Úkolem akademiků není chválit, ale podrobovat společenský vývoj kritice, hledat problémy, upozorňovat na ně a činit z nich předmět debaty vedoucí k nalézání nejednoduchých a dlouhodobých řešení. Důležité je mít konkrétní vizi a cíle, a to nejen na osobní úrovni, ale také na úrovni obcí a regionů. Ředitel a vlastník Vítkovic pan Světlík svou vizi a cíle má a je proto úspěšný v realizaci svých projektů. To se bohužel nedá jednoznačně říci o Ostravě a Moravskoslezském kraji, kde i přes nadmíru různých plánovacích dokumentů konkrétní vize chybí a obraz budoucnosti je rozostřený.

Rozvoj regionu je skládání mozaiky.

Rozvoj regionu je skládání mozaiky. Pokud jsme dlouho přemýšleli, diskutovali s jinými a víme, jak má nakonec vypadat, aby se líbila, tak bude realizace relativně jednoduchá a úspěch lze předpokládat. Pokud jen náhodně vedle sebe dáváme kameny s tím, že z toho jednou bude pěkná mozaika, tak nelze příliš očekávat, že se někomu vůbec bude líbit.

Jaká je tedy má vize pro 2020, či snad lépe pro 2030

Nepoužiji zde odborný jazyk – spíše formu jednoduché slohové práce. Ve své vizi akcentuji různá témata, jejichž výběr byl vysoce selektivní a spíše náhodný. Samozřejmě si uvědomuji, že dobrá vize by měla být komplexní.

Region má další výrazné leadery - slušné, schopné a pracovité – přesně v tomto pořadí.

Jak je známo, atraktivní region dělají lidé, kteří v něm žijí. Region má další výrazné leadery – slušné, schopné a pracovité. Přesně v tomto pořadí. Lidi, kteří jsou komunikativní, schopni řídit kultivovanou diskusi stimulující inovační procesy, naslouchat a měnit své zažité představy „o světě“.

Vlivem řady vzdělávacích, osvětových a popularizačních aktivit se změnil hodnotový systém lidí. Lidé jsou vzdělanější a kultivovanější. Zajímají se o věci veřejné a jsou kritičtí vůči nepravostem a nenechají se lehce nachytat na plané sliby. Vědí, že „knowledge is power“. Lidé jsou zcestovalí, umí jazyky – anglicky téměř každý, němčina se vrátila jako důležitý druhý cizí jazyk umožňující těsné ekonomické, výzkumné, vzdělávací a kulturní kontakty se západním sousedem ČR. Instituce mají intenzivní kontakty v zahraničí a nacházejí inspiraci při hledání řešení ve vyspělejším Německu, Rakousku či jinde.

Veřejná správa regionu se chová jako kultivovaná instituce, která je – kromě svých zákonných kompetencí – platformou pro tvorbu prodiskutovaných a kvalifikovaných řešení odpovídajících představám většiny občanů. Na zvyšování atraktivity regionu se podílí kromě silného soukromého sektoru celá řada občanských iniciativ, jejichž činnost aktivně podporuje veřejná správa.

Kraj má diverzifikovanou ekonomickou strukturu – síla regionální ekonomiky je daná nejen existencí modernizovaných tradičních velkých firem, ale také řady malých a středních podniků vedených podnikateli, kteří se s regionem identifikují. Výkonný průmysl, sektor podnikatelských služeb či výzkum, školství a zdravotnictví vytvářejí dostatek pracovních příležitosti.

Fúzí vznikla Univerzita v Ostravě, která je uznávanou výzkumně-vzdělávací institucí v širokém spektru činností: technické obory, medicína, přírodní vědy, společenské a humanitní obory stejně jako umělecké obory. Právnická fakulta je novou fakultou. Podařilo se založit několik výzkumných institucí, které přitahují vědce a odborníky.

Lidé nemají důvod bydlet 20 km a více od centra města.

Masarykovo náměstí a okolní městské části jsou výkladní skříni regionu. Život města se koncentruje přibližně do oblasti Nové Vítkovice na jihozápadě vnitřního města – přes Novou Karolinu – živé a atraktivní historické městské centrum Moravské Ostravy – přes Černou Louku – oblast slezsko-ostravského hradu – přes nové atraktivní parkové městské čtvrti na Slezské Ostravě táhnoucí se od brownfieldu dolu Trojice přes bývalý Důl Petr Bezruč. Tato oblast je považována za atraktivní k bydlení – jsou zde nízkoenergetické bytové domy, nové jesle a školka, upravované zelené plochy, na kterých se lze rekreovat, i nová sportoviště. Vše je propojeno chodníky, cyklostezkami a moderní veřejnou hromadnou dopravou. Pěšky se lze rychle dostat za nákupy, do školy, do kina či večer do divadla nebo restaurace v centru. Lidé nemají důvod bydlet 20 km a více od centra města. Kolem Ostravice směrem na jih byly vybudovány lesoparky s funkční zelení nedaleko od centra města. Součástí jsou také infrastruktury, které umožňují rekraci a sport. Kdo si chce zahrát neorganizovaně s kamarády fotbal, tak má kde.

Sportovci jsou rádi, že žijí zrovna v tomto kraji. Kromě celé řady akcí atraktivních pro návštěvníky z celé republiky, jako jsou LH24 nebo B7, jsou k dispozici upravované lyžařské stopy v Beskydách, které spojují Mosty u Jablunkova až po Prašivou s řadou funkčních odboček. Díky dobudované dopravní infrastruktuře a rychlému dopravnímu spojení přes Opavu až na Bruntálsko a Rýmařovsko je lépe turisty a rekreanty využívaná i oblast Jesenicka.

Zpracovat komplexní vizi s konkrétním obsahem není problém. Problém je získat pro ni politickou podporu a realizovat ji.

Petr Rumpel