Petr Šimíček

Petr Šimíček

středoškolský učitel dějepisu na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě

Nedá mi, abych své zamyšlení nad perspektivami budoucího rozvoje Moravskoslezského kraje, toto příjemné fantazírování mířící k dalekému roku 2020, z hlediska oboru, v němž se pohybuji, neotevřel rekapitulací toho již vykonaného a rozvíjeného. Neboť na základě zkušeností a vytvořených hodnot vykreslují se teprve budoucí záměry v reálných i praktických konturách.

Často slýcháváme, že za tím vším stojí ti „Ostraváci“, a to nás naplňuje pocity velmi příjemnými.

S přáteli z Občanského sdružení PANT, zaměřeného na popularizaci moderní historie a vzdělávání studentů i učitelů, s radostí sledujeme, jak vzdělávací a kulturní aktivity pevně zakotvené v rodné Ostravě a Moravskoslezském kraji získávají časem přesah i uznání v měřítku národním. Mezi všechny zde vzniklé a bohatě rozvíjené řadíme neskromně také ty, jejichž jsme tvůrci a hybateli. Kupříkladu vzdělávací portál Moderní dějiny.cz, putovní výstavy, unikátní projekt studentských konferencí, který vznikl před lety na našem Gymnáziu Olgy Havlové a úspěšně se rozvíjí, natáčení dokumentárních filmů s pamětnickými svědectvími, dvě historické soutěže pro studenty, vzdělávací semináře – to vše dnes oslovuje žáky a učitele nejen v našem kraji, ale po celé republice. Často slýcháváme, že za tím vším stojí ti „Ostraváci“, a to nás naplňuje pocity velmi příjemnými. Lidé si nás přirozeně spojují s městem a krajem, ve kterém jsme vyrostli, ve kterém žijeme a chceme v něm zanechat nějaké trvalé stopy. Možná trochu pateticky řečeno, odkaz, který ti, co přijdou po nás, budou moci dále rozvíjet.

Naše společné úsilí by mělo směřovat k vytvoření něčeho trvalého, co zdejšímu regionu chybí.

Právě po léta uskutečňované aktivity a společně sdílené představy nás vedou k zamyšlení nad tím, jak využít oněch zkušeností, celonárodních i mezinárodních, k intenzivnější, dlouhodobé a trvalé činnosti právě tady, v našem regionu. Zároveň to souvisí s pozvolným rozšiřováním vzdělávacích i popularizačních aktivit PANTu – od těch, které jsou vázány především na školské prostředí, k těm, jejichž záměrem je vstupovat do veřejného prostoru a nabízet kvalitní kulturně-vzdělávací aktivity pro obyvatele všech věkových kategorií. Členové našeho sdružení a spřízněné společenství lidí z Okrašlovacího spolku za krásnou Ostravu, pestrá směsice osobností kulturní i vědecké obce, svými činnostmi tuto myšlenku naplňují v našem regionu v dílčích akcích již nyní. Myslíme si, že právě v nejbližších dalších letech by mělo směřovat naše společné úsilí k vytvoření něčeho trvalého, co zdejšímu regionu chybí. Volnou inspirací může být kupříkladu varšavský Dom Spotkań z Historią (Dům setkávání s historií), založený z iniciativy neziskové organizace KARTA a nabízející obyvatelům polské metropole kvalitní vzdělávací i kulturní program. Tato instituce získala v počátcích podporu města, především za symbolický nájem samotný „dům“, a v současnosti na svůj provoz využívá nejrůznějších fondů, dotací i soukromých zdrojů. Zaměřuje se nejen na vzdělávání mladých, ale také na akce kultivující širší veřejnost, posilující historické a kulturní povědomí, její program rovněž zahrnuje mezinárodní kontexty i poznávání regionálních specifik.

Naším záměrem je tedy uvést v život kulturně-vzdělávací projekt, v jehož rámci by v Ostravě vznikl nový unikátní prostor jako nezávislá scéna pro pořádání kulturních, vzdělávacích, občanských a dalších kreativních aktivit. Nemáme v úmyslu vytvořit zcela novou instituci, která bude v aktivitách konkurovat stávajícím, ale právě naopak – formou propojení stávajících institucí, organizací, neziskovek či spolků vytvořit prostor pro jejich vzájemně provázanou a koordinovanou činnost. K tomuto společnému cíli by bylo ideální využít právě v našem regionu, Moravskoslezském kraji, v delším časovém výhledu k roku 2020 všech příležitostí, které vytvářejí a budou v brzké době nabízet evropské fondy. PANT se může opřít o letitou zkušenost s úspěšnou realizací projektů národních (v rámci výzev Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu či dotací Ministerstva školství ČR), mezinárodních (Visegrádský fond, Česko-polské fórum Ministerstva zahraničních věcí ČR) či zaměřených výlučně na náš region, jakým je právě realizovaný projekt Paměť kraje či již uzavřený projekt Moderní dějiny pro učitele (oba podpořené z ESF Moravskoslezským krajem).

S využitím veškerých svých zkušeností bychom mohli uvést do života ojedinělý funkční prostor zaměřený na „kreativní vzdělávání“.

Myslím si, že by naše občanské sdružení spolu s partnery mohlo s využitím veškerých svých zkušeností uvést do života ojedinělý funkční prostor zaměřený na „kreativní vzdělávání“ – pořádání konferencí, seminářů, výstav, literárních čtení, mezinárodních setkávání či uskutečňování aktivit, které vytvářejí střední školy, kluby či univerzita, nemohou je však zajistit na své půdě a byla by škoda neotevřít je širší veřejnosti. Věřím, že s patřičnou podporou kraje, města a evropských fondů – veškerá činnost v takovémto prostoru musí být hrazena z více zdrojů – by nemusela být tato představa utopií. Každá ze spolupracujících institucí by v rámci zamýšleného společného prostoru naplňovala vlastní projekty, nemusely by si tedy konkurovat, ale naopak by své aktivity vzájemně provazovaly či doplňovaly. Je zřejmé, že vznik takového místa by přirozeně vedl k upevňování a rozvíjení občanské společnosti, jeho synergický efekt by významně obohatil Moravskoslezský kraj a jeho obyvatele.

Petr Šimíček